Senior ERP-konsulent

Bla til innholdet

Vi trenger deg som liker utfordringer og varierte hverdager. Hos oss vil du få være med å utvikle og påvirke kunder til å ta de riktige beslutningene som vil effektivisere og forenkle hverdagen deres.

 Som medarbeider i Amesto Solutions er du en kulturbærer knyttet til visjonrn vår, "Awesome place to work" og misjonen vår "Simplifying business". Det forventes at du jobber tydelig og strukturert med våre verdier anerkjennelse, engasjement og kundeopplevelse.

Om rollen 

Amesto Solutions har mange spennende prosjekter innen ulike vertikaler og søker derfor etter Seniorkonsulenter som skal ut å levere løsninger bygget på Visma.net ERP.

ERP omfatter de viktigste forretningsprosessene hos en kunde og din jobb vil være å bistå med kartlegging og løpende prosessforbedring hos våre kunder. I tillegg skal du også være med på å sikre god kundeopplevelse gjennom en god rådgivning og implementering.

Du vil jobbe i middels til større leveranseprosjekter med varierende kompleksitet og varighet.

Hvem passer til rollen?

Du har ansvar for egen budsjettoppnåelse uten at det påvirker din evne og vilje til å hjelpe kollegaer dersom det trengs. Du forventes å tilegne deg kompetanse, og omdanne dette sammen med egen erfaring og kunnskap til rådgivende tjenester for våre kunder. Du er proaktiv ovenfor kunder, og tar aktivt initativ og ansvar for å skape nye oppdrag for deg selv, og dine kollegaer.

Arbeidet foregår både selvstendig og i team/prosjekt. Ved arbeid i team forventes det at du fungerer både som aktiv deltaker, men også som veileder for andre.

Vi søker en person som tar rommet og står frem som en trygg og god rådgiver/sparringspartner for våre kunder. Du må jobbe selvstendig, men også spille dine medarbeidere gode gjennom teamarbeid og prosjektgjennomføring.

Teamet er virtuelt med stor geografisk spredning, og det forventes en høy grad av selvstendighet i planlegging og utføring av eget arbeid.

Du evner å sette deg inn i, og forstå en bedrifts forretningsprosesser. Med utgangspunkt i denne forståelsen skal du kunne utarbeide et løsningsforslag som effektiviserer disse prosessene basert på de verktøy vi leverer. Dette løsningsforslaget vil være grunnlaget for implementeringen.

Krav til utdannelse

Høyskoleutdanning på minimum Bachelor nivå. Økonomisk/Teknologisk retning, men andre kombinasjoner kan også være relevante.

Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå

Kompetanse og erfaring 

Du har kompetanse på minimum ett av følgende fagområder

- ERP (Økonomi/Regnskap/Logistikk)
- API og integrasjoner
- Bransjekunnskap innenfor henholdsvis Eiendom, Finans og/eller Varehandel
- Minimum 3-5 års erfaring som ERP konsulent, eller i en økonomi/logistikk stilling
- God kjennskap til prosjektmetodikk

Personlige egenskaper

- Aktivt og inkluderende forhold til kollegaer
- Solide consulting skills
- Gode kommunikasjonsevner
- Strukturert og selvstendig
- Lærevillig
- Helhetlig tankegang
- Serviceinnstilt og gledesspreder

Våre kunder er geografisk spredt, og det kan kreves en del reisevirksomhet knyttet til prosjekt/leveranser/oppdrag der det ikke er formålstjenlig å jobbe virtuelt.

Ytterligere informasjon

  • Ekstern status

    Fleksibelt eksternt

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

Oslo

Smeltedigelen 1
0195 Oslo Veibeskrivelse kundesenter@amesto.no +47 922 03 214

#familybusiness #askmore #verdiskapere

Jobber du allerede i Amesto Solutions Norge?

Bli med oss i rekrutteringen og finn din neste kollega.

email
@teamtailor.com
Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor